28.04.2021 | Aktualności

REMONDIS KROEKO BUDUJE NOWĄ BAZĘ TRANSPORTOWĄ W SZCZEPAŃCOWEJ

Ma być nowocześnie, ekologicznie i z zachowaniem wszelkich norm środowiskowych i społecznych.

 

REMONDIS KROeko zaprojektował nową bazę dla spółki w Szczepańcowej koło Krosna. Na terenie, gdzie obecnie działalność prowadzi „kartoniarnia” przy ulicy Przemysłowej powstanie nieduża zajezdnia, gdzie na co dzień będą stacjonowały pojazdy REMONDIS zajmujące się odbiorem odpadów z terenu Krosna i okolic. Znaczną powierzchnię tego terenu zajmą parkingi, gdzie stać będą samochody. Pozostała część przeznaczona została na zaplecze techniczne i administracyjno-socjalne.

 

Inwestycja bedzie prowadzona pod ścisłym nadzorem Wójta gminy Chorkówka z uwzględnieniem wszelkich standardów BAT i musi spełniać wszystkie wyśrubowane normy ustawowe.

 

Spółka nie planuje na tym terenie prowadzić żadnej działalności związanej ze składowaniem  odpadów (prowadzeniem wysypiska śmieci) czy też ich przeładunkiem. Tym samym nie ma zagrożenia, aby zakład w jakikolwiek sposób był uciążliwy dla mieszkańców. W miejscu budynków, które szpecą okolicę i nadają się do wyburzenia, powstaną nowe, które swoim wyglądem, wysokością i kubaturą wpisują się znakomicie w miejscowy krajobraz. Dzięki jego budowie mieszkańcy zyskają nie tylko miejsce pracy zbudowane według najnowszych rozwiązań architektonicznych i planistycznych, ale także kolejnego dużego płatnika podatków, które później przekładają się na wygodę ich życia i możliwe inwestycje w gminie.

 

Szczegółowy plan zagospodarowania terenu oraz wizualizacja budynków i placu w załączeniu.