O firmie

Centrum Usług Komunalnych „KROeko” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Fredry 1 zmieniło nazwę na REMONDIS KROeko Sp. z o.o.

 

Zmiana powyższa związana jest z objęciem większościowego pakietu udziałów w Spółce przez REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Krośnieńska Spółka stała się częścią Grupy REMONDIS - lidera recyklingu i zagospodarowania odpadów w Polsce.

 

Zasady dotychczasowej współpracy z wszystkimi klientami pozostają niezmienne.

Obowiązujące umowy pozostają w mocy a usługi będą świadczone wg dotychczasowych zasad i harmonogramów.

O obsługę nadal troszczyć się będzie ta sama, doświadczona kadra pracowników.