Sekcja Oczyszczania Miasta

Sekcja Oczyszczania Miasta

Przedmiotem działalności Sekcji Oczyszczania Miasta jest:

 • Zbieranie i transport odpadów komunalnych oraz przekazanie ich do unieszkodliwienia,
 • Odbiór i transport odpadów z remontów w kontenerach o pojemności 7 m3 ,
 • Organizowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz odbiór i transport odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki,
 • Wywóz odpadów wielkogabarytowych i biodegradowalnych,
 • Wywóz nieczystości płynnych,
 • Wywóz odpadów komunalnych w tym: odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z pojemników 60 l, 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l oraz gromadzonych w workach z terenów wiejskich,
 • Wywóz odpadów komunalnych oraz innych odpadów kontenerami o pojemnoiści 7 m3, (wywozy odpadów realizowane są na podstawie stałych zleceń oraz na podstawie indywidualnych zleceń jednorazowych),
 • Letnie czyszczenie ulic, placów i chodników,
 • Zimowe utrzymanie ulic i dróg,
 • Likwidacja dzikich wysypisk.


Do realizacji naszych usług wykorzystujemy:

 • Specjalistyczne i niezawodne pojazdy z zabudowami bezpyłowymi,
 • Pojemniki o różnej pojemności do wywozu odpadów.

 

Sekcja Oczyszczania Miasta

Tel. (+48) 13 47 48 485